Техно-Консулт 2000

Нашите Сертификати:

Виж всички...

"Техно-Консулт 2000" ЕООД

Газификация на обекти, ОВ инсталации, основен ремонт и поддържане на парни и водогрейни котли. Инженеринг, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо, електро и енергийно оборудване. Изпълнение на СМР на промишлени и граждански обекти. Изработка и монтаж на метални конструкции.